Fordele ved menneske-oversættelser

Med fremkomsten af ​​mange pc og web-baserede oversættelsestjenester, normalt kendt som ”maskinoversættelser”, er det ikke længere svært at oversætte dokumenter eller hjemmesider fra et sprog til et andet. Men bare fordi noget er nemt, betyder det ikke, at det er den bedste løsning.

Fordele ved menneske-oversættelser

De fleste sprog i verden har udviklet sig over tid, og derfor er der tilfælde, hvor en direkte oversættelse af et ord eller en sætning fra et sprog til et andet, er ikke mulig. Det er i disse tilfælde, at ”maskinoversættelser” kommer til kort, fordi de er lavet ud fra regler i stedet for vurderinger, eller ligninger frem for ekspertise.

Modersmålsekspertise

En professionel menneske-oversætter vil kun oversætte til sit eget modersmål. Dermed vil oversætteren kunne tilpasse tekstens flow, så tonen, fraserne, stilen og nuancerne passer til modersmålet. Faktisk vil en menneskelige oversættelse af høj kvalitet slet ikke fremstå som en oversættelse; den vil være skrevet, som var den oprindeligt blevet forfattet på det pågældende sprog.

Faglig Viden

At få tekniske eller juridiske dokumenter til at give mening kan til tider være en udfordring for os alle, og især for maskinoversættelser. Kun menneske-oversættere med relevante faglige kompetencer og erfaringer vil kunne oversætte disse dokumenter. En menneske-oversætter kan således sikre, at alle de fagspecifikke detaljer bliver opretholdt og gengivet helt perfekt i oversættelsen. Maskinoversættelsen vil ikke kunne eftergøre denne ekspertise, og derfor er der en stor risiko for, at det endelige resultat vil skabe forvirring eller føre til misforståelser.

Kreativitet

Maskiner savner evnen til at være kreative, så en maskinoversættelse vil altid kun være en ordret tilpasning af den originale tekst. Professionelle oversættere er også dygtige forfattere med erfaring i at udforme elegant tekst på deres modersmål. Hvis der ikke findes nogen præcis oversættelse, vil menneske-oversætteren bruge sine kreative evner til at finde den mest relevante og passende sætning eller det helt rigtige udtryk, for dermed at formidle den korrekte tilsigtede mening.

Kulturel Følsomhed

Kulturer og traditioner, der er lige så komplekse som sprog, understøtter ethvert samfund og varierer meget. En menneske-oversætter vil, som indfødt sprogkender, kunne tilpasse en oversættelse og dermed sikre, at den er kulturelt afstemt og passende i forhold til den tiltænkte målgruppe. Tekstelementer, der er kulturelt irrelevante, forvirrende, krænkende eller overflødige kan tilpasses og ændres på en måde, som kun en menneske-oversætter kan.

Kompleksiteten i sprog og kulturer er dynamisk og under konstant udvikling. Kun et menneske kan virkelig forstå og værdsætte kompleksiteten i sprog, fagekspertise og kulturel bevidsthed. Lige som en computer aldrig vil kunne komponere en smuk symfoni, eller skabe et klassisk kunstværk, vil programmer til maskinoversættelse aldrig kunne udføre det samme arbejde som en menneske-oversætter.