Specialister i oversættelse for akademikere

Dansk engelsk oversættelse på højt niveau tilbydes akademikere

Specialister i oversættelse for akademikere

Danish-english.com er et team af sprogmedarbejdere med engelsk baggrund og kvalifikationer på PhD niveau. Vi er specialister i oversættelse for akademikere i Danmark, som ønsker at publicere deres manuskripter i førende engelsksprogede tidsskrifter. Generelt gælder det for den enkelte sprogmedarbejder i vort team, at vedkommende:

 • har engelsk som modersmål og kvalifikationer på PhD niveau;
 • har indgående viden om konventionerne for forskning og formidling inden for sit respektive område;
 • har underskrevet en bindende aftale om tavshedspligt, så dit upublicerede materiale er i sikre hænder; og
 • er ekspert inden for mindst ét af vore mange specialeområder.

Britisk eller amerikansk engelsk?

Omfattende akademisk korrekturlæsning og redigering af PhD teser, afhandlinger, konferencepapirer, journalartikler og bøger. Over 2000 projekter på 12 år.

Vores oversættere har kompetence til at oversætte til både britisk og amerikansk engelsk, men vi specialiser os i at oversætte fra dansk til britisk engelsk. Vores hold af professionelle oversættere og redaktører er alle akademikere, der er født i Storbritannien. Hvis du betror os dine oversættelsesprojekter, har du en garanti for, at dine oversættelser kommer til at lyde som korrekt engelsk, aldrig Danglish.

Nedenstående liste angiver de sektorer, inden for hvilke vi har erfaring og leverer specifikke løsninger.

Hvorfor samarbejde med os?

 • Den ekspertservice, der ydes af Danish-english.com, giver dig mulighed for at koncentrere dig om din forskning, ikke dine sproglige kundskaber.

Vore sprogmedarbejdere påtager sig:

 • korrekturlæsning med fokus på stavning, grammatik og tegnsætning
 • at rette problemer i tempus og verbalbøjninger
 • at eliminere uhensigtsmæssigt sprog og dårligt ordvalg
 • at give dit dokument en professionel ordlyd

Vore sprogmedarbejdere påtager sig ikke:

 • redaktionelt arbejde vedrørende det forskningsmæssige indhold – det arbejde udføres af tidsskriftets interne medarbejdere
 • redigering af dokumentets formatering

Referencer

 

American Embassy Copenhagen Syddanskuniversitet D&B Danmark
Nationalt Videncenter for Læsning University College Sj<br /> ælland University College Nordjylland
Aalborg Universitet Statens Serum Institut Arbejdsmarkedsstyrelsen
Google+