Oversættelseshukommelse

Hvad er oversættelseshukommelse

For at sikre en ensartet og nøjagtig sprogbrug både i og på tværs af oversættelsesopgaver benytter vi os af oversættelseshukommelser over netop jeres specifikke forretningsterminologi.

Oversættelseshukommelser sikrer bedre overensstemmelse og nedsætter omkostningerne.

Danish-English.com benytter sig af oversættelseshukommelser, der inkluderer databaser over termer i kildesproget og i målsproget, hvilket fremskynder oversættelsesprocessen og øger ensartetheden i terminologi og skrivestil.

Hvad er oversættelseshukommelse

Det får du ud af det

Opdaterede hukommelsesdatabaser nedsætter omkostningerne ved oversættelsen, eftersom det antal ord, der skal oversættes, falder i takt med, at oversættelseshukommelsen vokser. I tilgift giver en omfattende oversættelseshukommelse mere ensartede oversættelser, i særdeleshed når der anvendes mere end én oversætter på en given opgave.

Vil du gerne vide mere om oversættelseshukommelse og hvordan du kan drage fordel af denne nyttige teknologi? Ring til os på 51311915 eller kontakte os via e-mail.