Det Perfekte CV

Indledning

CV’et – et vigtigt element i jobsøgningen

Alle, der søger et nyt job eller beskæftiger sig med at rådgive i jobsøgningsprocessen, ved, at et af de meget væsentlige elementer i en jobsøgningsproces er kandidatens CV. Formålet med et CV er som bekendt at give en overskuelig og relativ kort beskrivelse af personens personlige såvel som erhvervs- og uddannelsesmæssige baggrund – og gerne på en så indbydende måde, at modtageren får lyst til at møde personen. Et godt CV kan således være med til ”at lukke døre op” og i sidste ende at være medvirkende til, at man får det ønskede jobinterview.

Mange har en mening om, hvordan et CV skal se ud

Det ville derfor være ønskeligt, hvis man kunne opstille klare regler for, hvordan Det Perfekte CV skal se ud, og hvad det skal indeholde af informationer. Alle, der selv har været i en jobsøgningsproces, kan sikkert nikke genkendende til, at venner og bekendte gerne vil komme med gode råd – enten baseret på deres egne erfaringer, eller baseret på hvad de har hørt fra andre. Nu er der ingen grund til at opfinde den dybe tallerken endnu en gang. De fleste professionelle rådgivere kan som regel da også komme med nogle såkaldte ”tommelfingreregler” for, hvordan CV’et skal udarbejdes, samt hvad det skal indeholde.

CV’et skal tilpasses de nye organisationsformer

MEN som bekendt lever vi en tid, hvor tingene ændrer sig hurtigere end ellers, og det er derfor kun naturligt, at der også på dette område er sket en udvikling. Også virksomhedernes organisationsformer har ændret sig. Antallet af flexjob samt antallet af ”hjemmearbejdspladser” og andre former for ”fjernarbejdspladser er steget voldsomt. Flere og flere job klassificeres som ”projektjob”.

Internationaliseringen har gjort sin indflydelse på danske CV’er

Vi må også erkende, at internationaliseringen har gjort sit indtog – ikke mindst indflydelsen fra de angelsaksiske lande som England og USA. Her har man i flere år anvendt en langt mere ”sælgende” måde at søge job på. Derfor ser et amerikansk CV væsentligt anderledes ud end det ”traditionelle” danske CV.

Hvordan skal Det Perfekte CV se ud i dag?

Som et af Danmarks mest erfarne HR rådgivningsfirmaer har DEOS sat sig for at undersøge, om det er muligt at opstille klare regler for, hvordan Det perfekte CV skal se ud – både hvad angår udformning, indhold, opstilling og antal sider. Og hvem ville være mere naturlig at spørge end de mange HR ansvarlige i dansk erhvervsliv. I perioden 1. – 15. maj udsendte vi et spørgeskema til ca. 300 HR ansvarlige, og i alt 127 besvarede og returnerede spørgeskemaet – i alt ca. 42%.

Fortsatte 1| 2 | 3 | næste»