Det Perfekte CV – 2

Resultatet af DEOS’ undersøgelse

Beskrivelsen af de enkelte job i karrieren

Da undersøgelsen først og fremmest havde til formål at få belyst, om den rådgivning, vi hos DEOS yder i dag, er på linje med det, man forventer sig hos modtagerne af CV’er, så havde vi formuleret spørgeskemaets sidste spørgsmål således:

Hos DEOS er vi tilhængere af, at beskrivelsen af de enkelte job opstilles på en struktureret og konsistent måde, som flg.:

  • Linje 1 – Tidsperioden – titel – firmanavn (fremhævet skrift).
  • Område 1 – Kort beskrivelse af firmaet (2 – 3 linjer).
  • Område 2 – Kort beskrivelse af ansvarsområdet.
  • Område 3 – Kort beskrivelse af opgaverne.
  • Område 4 – Kort beskrivelse af opnåede resultater.

77% mener, at denne opstilling og struktur er fin, og 23% siger, den er OK.

Det er selvfølgelig altid dejligt at blive bekræftet i, at det man rådgiver om, også er det, som modtagerne af et CV ønsker.

Men karriereforløbet er jo kun en del af CV’et, og derfor ville vi gerne vide lidt mere om, hvor det skal placeres i CV’et.

Hvor mange sider må et CV indeholde?

Begrundelsen for dette spørgsmål er den, at mange ”ikke HR personer” har en forholdsvis fast holdning om, at et CV KUN må være på én side. For at få et mere professionelt og nuanceret billede af denne problemstilling gav vi mulighed for at give varierende svar i relation til tre forskellige jobniveauer, nemlig funktionærer, ledere og direktører. Svarene fordelte sig som følgende:
Funktionærer Ledere Direktører
2 sider 2-3 sider 3-4 sider
Svarene for henholdsvis funktionærer og ledere lå meget tæt på det endelige gennemsnit. Derimod var der langt større spredning blandt svarene i relation til direktører. F.eks. mener ikke mindre end 27%, at et direktør CV gerne må fylde 4 – 5 sider.

Fortsatte 1 | 2 | 3 | næste »