Oversættelse af teknisk tekst

Demo oversættelse af teknisk tekst

Kildesprog – Dansk

Målsprog- Engelsk

Produktspecifikation
Aluminiumprofiler specificeres af WDP vha. nedennævnte dokumenter i prioriteret rækkefølge:01. Ordre (Axapta)
02. Datablad
03. Emnetegning
04. Evt. specifikke kundekrav
05. Profiltegning
06. Evt. pakketegningÆndringer i pecifikationsgrundlaget skal gennemføres styret og godkendes af  begge parter. Ugåede dokumenter skal mærkes og arkiveres i det antal år som fremgår af Datasheet.Ordre
WDP Profilnummer, WD tegningsnummer og reference til Datasheet skal fremgå af ordren. Såfremt leveringslængde ikke er angivet på Datasheet skal denne ligeledes angives i bestillingsgrundlaget ligesom henvisninger til eventuelle andre supplerende krav.
Product specification
WDP specifies aluminium profiles using the documents mentioned below, prioritised in the following order:01. Orders (Axapta)
02. Datasheets
03. Blueprints
04. Specific customer requirements, if applicable
05. Profile drawing
06. Packing illustration, if applicableChanges to the basis of the specification shall be carried out according to documented instructions and approved by both parties. Expired documents shall be labelled and filed for the number of years specified in the datasheet.Orders
WDP profile number, WD drawing number and datasheet reference shall be clearly indicated on the order. If the delivery length is not specified in the datasheet, this and references to any other supplementary requirements shall also be indicated in the order.
Google+