Oversættelse af medicinsk tekst

Danish-English.com specialiserer sig i oversættelse af medicinske/bioteknologiske tekster til og fra dansk og engelsk. Virksomheden har som sit kundeunderlag større medicinalvirksomheder, små- og mellemstore bioteknologiske virksomheder, offentlige styrelser og organisationer inden for sundhedsvæsenet samt privatkunder. Vi er fortrolige med medicinsk terminologi og har adgang til læge- og tandlægefaglig ekspertbistand.

Demo oversættelse af medicinsk tekst

Kildesprog – Dansk

Målsprog- Engelsk

Ifølge mikroskopisvaret drejer det sig om et planocellulært spiserørskarcinom,som er lavt differentieret, hvor desuden CT-skanningen af thorax og abdomen den 29.5. viste en stor tumor i nedre del af orsophagus, som strækker sig ned mod curvatura minor af mavesækken og sandsynligvis allerede er vokset ind i væggen.Desuden skubber den til blodkarrene i dette område.Der findes visse forstørrede lymfeknuder, som er målt til 1,2 cm ved carina’s niveau og forstørrede glandler peritonealt og retroperitonealt.Der er dog ikke tegn på yderligere intraabdominale, intrahepatiske el. intrapulmonale metastaser. Heller ikke knoglemetastaser.

Som bifund en S-formet skoliose af columna vertebralis og en vis emfysomatøs lungestruktur.

Konklusion:
Med høj sandsynlighed allerede en udbredt oesophaguskræft til palliationsbehandling.

Histologi:
Patologisk-anatomiske mikroskopidiagnoser: T62010 Esophagusslimhinde
M80103 Karcinom
M80703 Planocellulært karcinom

Makroskopibeskrivelse:
4 lyse uregelmæssige vævsstykker. Det største måler 3x3x2 mm, alt med (01-02)

Mikroskopibeskrivelse:
Der er biopsier beklædt med hyperplastisk, flerlaget pladeepithel. Fokalt er der ud mod overfladen varierende tætlejrede, atypiske og dysplastisk udseende celler med underliggende stroma genneminfiltreret af størrelsesvarierede, solide og uregelmæssige, epitheliale formationer med dysplastiske celler. Nogle steder er cellernes cytoplasma lidt rødligt farvet. Man vil klassificere det som svarende til lavt differentieret planocellulært carcinom. Ikke sikker adenomatøs uddifferentiering svarende til element af adenosquamøst carcinom.

The microscope finding indicates a poorly differentiated, planocellular esophagus carcinoma. In addition, a CT-scan of the thorax and abdomen on 29.5. showed a large tumour in the lower part of the esophagus, stretching down towards the curvatura minor of the stomach and probably already growing into the wall.It was also pressing on the blood vessels in this area.Also found were some enlarged lymph nodes, measuring 1.2 cm at the carina and enlarged glands peritoneal and retroperitoneal.There is though, no sign of further metastases in the abdomen, liver or lungs. Nor are there metastases in the bones.

The test also revealed an S-shaped scoliosis of the columna vertebralis and an emphysematic lung structure.

Conclusion:
High likelihood of already advanced esophagus cancer for palliative treatment.

Histology:
Pathologic-anatomic microscopic diagnosis: T62010  Esophagus membrane
M80103 Carcinoma
M80703  Planocellular carcinoma

Macroscopic description:
4 light irregular tissues. The largest measures 3x3x2 mm, all with (01-02)

Microscopic description:
The biopsy samples are hyperplastic, multi-layer epithelium. On the surface the cells are dense, atypical and have a dysplastic appearance. The stroma below is heavily infiltrated with epithelial formations consisting of dysplastic cells of varying sizes, solid and irregular. In some places the cell cytoplasm is slightly red. This would be classified as a poorly differentiated planocellular carcinoma. Uncertain whether the adenomatous non-differentiation indicates adenosquamous carcinoma.

Hvad siger vores kunder?

07/10/2015

Dear Asher

Thank you very much!
Perfect translation and fast delivery:-)

Best regards,

Kasper Jarlhelt Andersen MD, PhD
Department of Surgery (Gastroenterological) L, Aarhus University Hospital

Læs mere >>

Google+